news center

潘阳晒爱子小手萌照 望儿子成长简单快乐

潘阳晒爱子小手萌照 望儿子成长简单快乐

作者:昌柙忿  时间:2017-06-10 10:06:09  人气:

                                                                 潘阳与老公                                                     潘阳晒爱子小手萌照     潘长江之女潘阳一周前产下一子,今日潘阳晒出儿子小手照,并称他是个快乐的孩子,希望他能快乐成长   潘阳称:宝贝出生第七天了,从第二天就开始,每天笑个不停,不爱哭,喜欢睁着眼睛玩儿,是个快乐的孩子,性格决定命运,我希望你能简单快乐的成长,